Skjellanger.
Hovedvannledningen til Skjellanger ble lagt av ArnaVVS i 2004 ,
2800m vannledning, i 110mm og 160mm Sveiste plastrør ble lagt over en periode på 8mnd.


Helgesæter virksomheten.
Nytt institusjonsbygg for Psykisk utviklingshemmete, påbegynt 2007.
1000m2 med sanitæranlegg, gulvvarme, sprinkleranlegg, samt varmepumpe.